Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 

  • Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów
    i usług
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Przygotowywanie rozliczeń w zakresie wszystkich podatków
  • Roczne rozliczanie działalności gospodarczej
  • Ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w Księdze i/lub Ewidencjach
  • Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych

Odwiedź nas: