Usługi płacowe i kadrowe

Nasze biuro księgowe zapewnia:

 • Sporządzanie miesięcznych list płac w oparciu o dokumenty dostarczone przez Klienta
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących  i rozliczeniowych do ZUS
 • Sporządzanie dodatkowych sprawozdań do ZUS 
 • Prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń
 • Prowadzenie kartotek zasiłkowych na podstawie zwolnień lekarskich pracowników
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Ewidencjonowanie urlopów
 • Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i rejestru chorób zawodowych
 • Sporządzanie informacji RMUA dla pracowników
 • Sporządzanie wniosków dla oddziałów ZUS dotyczących wypłat zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • Sporządzanie wszelkich wymaganych deklaracji miesięcznych do ZUS wraz z aktualizacją danych osobowych pracowników i płatników składek
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracowników PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie rocznych deklaracji płatnika podatku za pracowników – PIT-4R
 • Sporządzanie rocznych deklaracji od umów cywilnoprawnych tj. PIT-8B, PIT-8A, PIT-8C
 • Sporządzanie dokumentacji dla potrzeb ZUS – ZUS Rp-7 – przy ustalaniu kapitału początkowego, prawa do renty, emerytury
 • Sporządzanie obowiązujących rocznych rozliczeń z ZUS
 • Sporządzanie i wydawanie imiennych zaświadczeń pracownikom o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Sporządzanie dokumentacji do PFRON
 • Wyliczanie wpłat na ZFŚS
 • Współpraca w zakresie kontroli Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej w zakresie zagadnień pracowniczych

Odwiedź nas:

Odwiedź stronę biura rachunkowego Ekspert Warszawa na Facebooku
Odwiedź stronę biura rachunkowego Ekspert Warszawa na Instagramie